Titanic i Southampton, april 1912.

Mänskligt övermod går i arv

När TITANIC förliste för 100 år sedan överbevisades lögnen om det osänkbara. Katastrofen blev en milstolpe för sjösäkerheten. Men nonchalansen har fortsatt och har kanske aldrig varit så stor som i dag.